căn hộ mơ ước
Hotline: 0964 915 148

Đăng tin miễn phí  |  Đăng nhập

Văn Phòng SSG Tower

Văn phòng SSG Tower có các loại diện tích sau: 


- Tầng 6: có 5 loại diện tích, dùng 6 thang máy cho zone thấp
   Diện tích:  157,9m2   + 166,9m2   + 166,9m2   + 169,6m2   + 335,2m2- Tầng 7-9, 11-24 (17 tầng): có 4 loại diện tích, dùng 6 thang máy cho zone thấp:
   + 178,8m2    + 181,6m2   + 378,3m2   + 378,4m2
- Tầng 25-27, 29-32 (7 tầng): có 6 loại diện tích, dùng 5 thang máy cho zone cao:
   + 76,7m2   + 178,8m2   + 178,8m2   + 181,6m2   + 199,5m2   + 378,4m2
- Tầng 10, 18 (2 tầng): có 4 loại diện tích, dùng 5 thang máy cho zone cao:
   + 76,7m2   + 178,8m2   + 378,4m2   + 487,5m2

Đăng ký nhận báo giá

Địa chỉ: 561A Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0964 915 148

Email: info@canhomouoc.com.vn


Tên đầy đủ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Căn hộ liên quan

TÌM KIẾM DỰ ÁN

Hotline: 0964 915 148