Muốn sống lâu, nên ở chung cư tầng 8 trở lên

18-07-2013

Thói quen thích ở "nhà mặt đất" của bạn có thể sẽ thay đổi, sau một phát hiện mới đây cho thấy những người ở nhà dưới tầng 8 có nguy cơ chết sớm hơn 22%.

Muốn sống lâu, nên ở chung cư tầng 8 trở lên

24-05-2013

Thói quen thích ở "nhà mặt đất" của bạn có thể sẽ thay đổi, sau một phát hiện mới đây cho thấy những người ở nhà dưới tầng 8 có nguy cơ chết sớm hơn 22%.

Hotline: 0921 976 228